Ατομικό ίχνος, συλλογικό πεδίο

Δρ. Πρεβεδουράκη Κορίνα, Μπολιεράκη Κωνσταντίνα

Σε μια εποχή όπου η εκπαίδευση και η δημιουργικότητα αναδεικνύουν τις Τέχνες σε πολυδιάστατο εργαλείο κινητοποίησης του παιδιού και του εφήβου προς τη λήψη αποφάσεων, την ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων, την έρευνα, τη γνώση και τη δράση, το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα συνδέει τη θεωρία με την πράξη, στοχεύοντας στην ενεργοποίηση της φαντασίας, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον και τον σεβασμό των μαθητών και των μαθητριών μας γύρω από έναν κοινό άξονα έτσι ώστε ως μελλοντικοί πολίτες να φέρουν στη φαρέτρα τους γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες, για να μπορούν να παρατηρούν, να συσχετίζουν, να οραματίζονται, να επιχειρούν.

Στο πλαίσιο αυτό από τριετίας επιδιώκουμε τη συστηματική προώθηση της «συνάντησης του Σχολείου με τον Πολιτισμό» και ως βάση θέσαμε την προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από διαφορετικές καλλιτεχνικές εφαρμογές και επιστημονικές προσεγγίσεις. Ως εκπαιδευτική πράξη συνδυάσαμε την πολιτισμική παιδεία και τις τέχνες μετασχηματίζοντας τη διδασκαλία σε πολύπλευρη εμπειρία ανάδειξης ερωτημάτων σχετικά με το θέμα: Σύγχρονη καλλιτεχνική παιδεία στην Αρχαία Αγορά και τίτλο: «Πόλις – Παιδεία – Πολιτισμός».

Η παρούσα εισήγηση αναπτύσσεται στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος προβάλλοντας τη διετή ιχνηλάτηση του πολυδιάστατου τόπου της Αγοράς των Αθηνών. Το 2014, ως αφετηρία επέδρασε η σχεδιαστική μελέτη γλυπτών προτομών, εμπλουτισμένη με αναφορές σε κοινωνικές δομές και αξίες διαφορετικών χρονικών περιόδων. Τις διερευνήσεις αυτές απέδωσαν τα παιδιά ως πορτραίτα μνήμης. Ακολούθως, το 2015, οδηγηθήκαμε σε εικαστική διαδραστική εγκατάσταση με χρήση Η/Υ, αρχιτεκτονικής μακέτας, ανάγλυφων μερών και φωτογραφίας. Στην περίπτωση αυτή κάθε παιδί λειτούργησε διττά, ως πρόσωπο, δημιουργός ή πολίτης, αλλά και ως δημιούργημα, ίχνος εντοπισμένο στον παγκόσμιο ιστό, ο οποίος εμπεριέχει τις σύγχρονες μορφές της διαδικτυακής κωδικοποίησής.