Εκπαίδευση στον Πολιτισμό

Παρουσίαση σύγχρονων παιδαγωγικών προτάσεων, απόψεων γύρω από τη βιωματική εκπαίδευση των μαθητών και τη δυναμική σχέση μεταξύ Τέχνης – Σχολείου – Οικογένειας.

 

 

Την έκδοση Πρακτικών επιμελήθηκε η Κ. Πρεβεδουράκη, Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα (αυτοέκδοση), ISBN: 978-618-81223-2-1.

 

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας